Mier

Ivan's picture

Takže Ukrajina bi sa vraj mala vzdať časti svojho územia v záujme mieru. Znie to tak cnostne, však kto bi nechcel mier. Vždi si pritom spomeniem na Mníchov ako aj na Ronalda Reagana, podľa ktorého sú aj dôležitejšie veci ako mier. Ako aj na staré príslovie “ak chceš mier, priprav sa na vojnu”.

A presne to mal Západ spraviť hneď po anexii Krymu. Všetki tie sankcie, ktoré prijal až teraz, mal prijať už dávno. A mal sa spolu s Ukrajinou s plnou vážnosťou začať pripravovať na vojnu už vtedi. Nespravil to, pretože si naivne mislel, že anexiou Krymu to celé skočí. Neskončilo - ako zdraví rozum a história hovorí. Však prečo bi malo? Ak rusom prešla anexia Krymu, prečo bi im nemala prejsť anexia ďalších území? A potom ešte ďalších.

Pretože to rusi teraz sľúbia a zaviažu sa k tomu nejakou mierovou zmluvou? Nuž zaviazali sa rešpektovať územnú integritu Ukrajini už v roku 1994 vímenou za jadrové zbrane umiestnené na jej území.

rusku sa nedá veriť ani pol slova, iste nie tomuto jeho vedeniu.

Na druhej strane je fajn, že zaznievajú tieto hlasi volajúce po mieri, pretože svedčia o tom, že rusom začína tiecť do topánok. Obrovské problémi hlavne v technologickom sektore priznáva aj sám putin. Ukrajina ide mobilizovať milión mužov s cieľom dobiť naspäť svoje územia. Zo západu prichádzajú ďalšie zbrane, takže je v záujme rusov to nateraz ukončiť a zakonzervovať. Nabrať síl, skonsolidovať sa a o pár rokov sa znovu posunúť o kúsok ďalej na západ.

Preto strategickím cieľom Západu a Ukrajini bi nemalo biť nič menšie ako získanie naspäť všetkích okupovaních území vrátane Krymu, reparácie, ktorími rusko zaplatí obnovu zničenej infaštruktúri a postavenie všetkích ruskích pohlavárov pred vojnoví tribunál. A tento cieľ bi mal biť jasne deklarovaní.

Všetko menej bude znamenať, že problém ruska neviriešime. Iba odložíme.