Snažíte sa získať podporu učiteľov slovenčini?

Ivan's picture

Nesnažíme. Mislíme si totiž , že bi to bolo zbitočne vinaložené úsilie. Zodpovednosťou učiteľov je naučiť žiakov oficiálne platné pravidlá slovenského jazika. Mi sa na nich kvôli tomu nehneváme. Naopak, prajeme im v tom veľa zdaru.