Expert na jadrovú fiziku

Juraj's picture

Čo ak bi 55 roční špičkoví expert na jadrovú fiziku nemusel dávať každí svoj email najprv asistentke, ktorá v ňom najprv opraví hrubé chibi a poslanie správi bi tak trvalo namiesto 8 hodín len sekundu? Čo ak bi bolo len jedno i.