Konzervatívna žena

Ivan's picture

Správou dňa je, že Konzervatívna žena, The Conservative Woman, zmenila svoj názov a od dnes sa volá TCW Defending Freedom. Konzervatívna žena už totiž nemohla ďalej žiť s predstavou, že bi si ju niekto mohol spájať s Konzervatívnou stranou alebo nebodaj so súčasnou britskou vládou. Ani omilom.

Zoznam opatrení, pod ktorím sú konzervatívci podpísaní, ale ktoré s konzervativizmom nemajú nič spoločné, je podľa Konzervatívnej ženi za poslední rok a pol tak dlhí, že slovo "konzervatívni" sa sprofanovalo a stratilo svoj obsah.

Súhlas. Včera som sa celkom pobavil, keď Konzervatívna žena v jednom zo svojich článkov vizvala Borisa Johnsona, abi vimenoval 5 vecí, ktoré jeho vláda konzervuje.

Konzervatívna strana už totiž nekonzervuje. Zato vie veľmi ríchlo otáčať podľa toho, odkiaľ veje vietor. Krásnim príkladom boli posledné voľbi. Z dovtedi silne menšinovej skupini okolo Borisa Johnsona sa zrazu stala dominantná sila strani. Nie z presvedčenia konzervatívcov o správnosti Brexitu, ale zo strachu pred Nigelom Farageom a jeho stranou.