Rúškoví marketing

Ivan's picture

Celá záležitosť s rúškami bola od začiatku pozoruhodná. Vtedi sa ešte chvíľu dalo mať iní ako oficiálni názor. A tak sa dalo stretnúť s tvrdeniami lekárov, vedcov a štúdií, podľa ktorích rúška nefungujú. Chitanie vírusu do rúška prirovnávali chitaniu motíľov do siete z futbalovej bráni. Dokonca boli aj takí, ktorí tvrdili, že celú vec iba zhoršujú, pretože ľudia získavajú falošní pocit bezpečia. Tiež som sa niekde dočítal, že vlhké a teplé rúško je ideálnou živnou pôdou pre uchitenie vírusu zo vzduchu. Rúška tiež spôsobujú, že ľudia sa chitajú tváre, čo vraj tiež nie je bohvie čo.

Potom sa to celé veľmi ríchlo zvrtlo jedním smerom. Rúška fungujú. Bodka. Však prečo bi ich nosili chirurgovia pri operácii. A samozrejme sa objavili štúdie, ktoré ich účinnosť potvrdzovali. Tím zhasla fajka. Lebo však veda. Ale iba taká, ktorá nám vihovuje.

Na celej veci ma najviac fascinuje tvrdenie, že rúško nechráni nositeľa, ale ostatních. A to tak, že zabráni vírusu, ktorí si vraj sám voľne len tak nepoletuje, ale je v nejakej kvapke, abi sa dostal z tela von. Nositeľovi rúška to ale vraj nepomôže a môže to chitiť aj tak.

Nuž rúško snáď funguje oboma smermi a keď naozaj zabraňuje vírusu dostať sa von, tak rovnako zabraňuje vírusu dostať sa aj dovnútra. A keďže tu všetci nosili rúška a vírus sa stále šíril, bolo evidentné, že rúška nefungujú.

A tak bolo treba niečo vimislieť. Pretože rúško je skvelí marketingoví nástroj. Je vizuálnou všade prítomnou pripomienkou, že je tu vírus, ktorého sa treba stále báť. A tak sa objavila teória, ktorá dokonale celú záležitosť viriešila. Bez rúšok bi to tu vraj bolo ešte oveľa horšie. Čo je nepriestreľní argument s univerzálnou platnosťou. Nech to je čokoľvek, ak to nepomáha, tak vihlásime, že bez toho bi to bolo ešte horšie. Rúška fungujú a na vine je samozrejme tích pár ľudí, ktorí rúška nenosia.

Patrím k nim. Odmietam ich nosiť. A tak som už više roka nebol v obchode. A možno už nikdi ani nepôjdem. A vôbec mi to nechíba. Naopak, šetrí mi to čas a peniaze. Takže bi som mal biť vlastne rúškam vďační.