Často kladené otázki

1i je iniciatíva za návrat k používaniu jedného i v slovenčine.

Category: 

Naše deti trávia na škole nezmiselne veľa času štúdiom pravidiel písania takého alebo onakého i. Abi to aj tak po nej drvivá väčšina z nich nevedela správne používať.

Skončime s tímto nezmislom!

Category: 

Predovšetkím Martinovi Hattalovi. Tento pán zomrel v roku 1903 v blázninci v Prahe, ale jeho ipsilon tu zostal. Štúrova slovenčina ipsilon nepoužívala.

Category: 

Prečo nechcete akceptovať fakt, že aj v iních jazikoch sú ipsiloni a okrem nich aj veľa iních komplikovaních pravidiel?

Tento fakt akceptujeme. Tiež si mislíme, že toto nemôže biť dôvod sa nepokúsiť spraviť z nášho jazika nástroj, ktorí je tu pre ľudí, a nie naopak. Zároveň poukazujeme na fakt, že južné slovanské jaziki - bulharčina, srbština, chorvátčina, slovinčina - ipsilon vôbec nepoužívajú. Taliančina ho tiež nepoužíva (a spolu s ním ani zopár ďalších písmen).

Category: 

Prečo toto vôbec riešiť? Priemerne inteligentní, vzdelaní a sčítaní človek predsa nemôže mať problém s rozlišovaním 2i.

Nemislíme si, že schopnosť správne rozlišovať i podľa existujúcich pravidiel je bez vínimiek viazaná na úroveň inteligencie. Poznáme visoko inteligentních ľudí, ktorí si nie vždi aicki uvedomia, že napríklad dané adjektívum maskulína je práve v nominatíve plurálu...

Ale kebi aj bola - okrem priemerne a nadpriemerne inteligentních ľudí sú tu predsa aj ľudia podpriemerne inteligentní. Sú tu deti zahraničních Slovákov, akokoľvek inteligentné, ktoré jednoducho nemajú čas a ani vhodní spôsob ako sa naučiť komplikované pravidlá, častokrát nezmiselné a hlavne samoúčelné. Jazik je tu predsa nato, abi spájal a umožnil komunikáciu medzi všetkími spektrami ľudí, od nadpriemerne po podpriemerne inteligentních, od sčítaních až po tích, ktorí z rôznich dôvodov nečítajú, od visokoškolski vzdelaních až po tích, ktorí majú skončenú len základnú školu.

Category: 

Nestratí. Slová ako napr. vír predsa vislovujeme rovnako bez ohľadu na to, o akí vír ide. Je predsa jasné z kontextu, či je to vír takí alebo onakí. Keď to dokážeme rozlíšiť v ústnom prejave, dokážeme to rovnako dobre aj v písomnom.

Category: 

Tejto problematike je venovaní samostatní blog

Category: 

Najlepšie praktickím používaním. Pridanie odkazu na túto stránku prípadne stránki podobních projektov visvetľuje, prečo píšete s 1i.

Category: 

Pravidlá používania 1i sú veľmi, veľmi jednoduché. Naučí sa ich každí okamžite. 1i sa používa všade s vínimkou slov, ktoré sa píšu s veľkím písmenom a obsahujú ipsilon. To znamená, že vlastné mená, zemepisné názvi, znački a pod. zostávajú tak ako sú, aj s ipsilonom. Nejdeme predsa meniť identitu ľudí a ani prepisovať rodné listi či mapi. A ani Skype nejdeme premenovať na Skipe.

Image: 

Ako budeme vedieť, či v slovách sa di, ti, ni, li má vislovovať mäkko alebo tvrdo, ak budeme používať 1i?

Rovnako ako vieme teraz, že napr. slovo diktát sa vislovuje tvrdo a napr. slovo divne sa vislovuje mäkko. Nikto nenosí v hlave zoznam vínimiek. Jednoducho aj teraz vieme, ako sa čo má vislovovať a presne rovnako to budeme vedieť aj s 1i.

Znamená to, že keď niekto niečo napíše s 1i, nikto sa nad tím nepozastaví. Rovnako ako sa dnes už nikto nepozastaví napríklad nad mailom, ktorí je napísaní bez diakritiki.

Neplánujeme, pretože v súčasnosti nie sú vitvorené podmienki pre férovú súťaž 1i vs. 2i. Ak napríklad napíšete niečo s 1i na sociálnich sieťach, tak si môžete biť istí, že sa veľmi ríchlo stanete terčom osobních útokov, narážok na vašu inteligenciu, vzdelanie a sčítanosť.

Deti v škole tiež nemajú možnosť sa rozhodnúť, či napíšu diktát s 1i alebo 2i.

Preto chceme dosiahnuť najskôr spoločenskú akceptáciu 1i. Abi ľudia mohli bez obáv používať 1i rovnako ako už mnohí nepoužívajú diakritiku. Abi tu bola táto možnosť víberu. Až potom sme ochotní sa baviť o zorganizovaní referenda. Ale sme prevedčení, že po dosiahnutí spoločenskej akceptácie už nebude referendum potrebné a ľudia si sami prirodzene viberú 1i.

Chceme ísť príkladom a dokázať, že je možné plnohodnotne písať s 1i. Veríme, že časom nájdeme dostatočne veľkí počet nasledovateľov.

Nesnažíme. Mislíme si totiž, že bi to bolo zbitočne vinaložené úsilie. Zodpovednosťou učiteľov je naučiť žiakov oficiálne platné pravidlá slovenského jazika. Mi sa na nich kvôli tomu nehneváme. Naopak, prajeme im v tom veľa zdaru.

Nie. Nič zmisluplné v tejto záležitosti neočakávame od inštitúcie, ktorá nemá problém si dať do svojho názvu, v ktorom sú hneď 2 ipsiloni, meno toho, kto ipsilon vôbec nepoužíval.

Dá sa zviknúť si na text napísaní s 1i?

Dá. Samozrejme, že zo začiatku musí každému, kto je zviknutí na gramatiku s ipsilonmi, text napísaní s 1i klať oči. Po čase, keď budete mať načítaného dostatočne veľa textu s 1i, si na to zviknete. Presvedčíte sa o tom napríklad tak, že budete čítať blogi na tejto stránke. Je úplne jedno, či s ich obsahom súhlasíte alebo nie, podstatné je čítať texti s 1i. Skúste a uvidíte!

Ako sa naučím písať s 1i?

Tak a jedine tak, že budete písať s 1i. Je úplne prirodzené, že sa zo začiatku budete míliť. Je to ale podobné ako s čítaním textov s 1i. Po istom čase, keď toho budete mať napísaného s 1i dosť, sa už míliť nebudete.

Nanajvíš pozitívni! Nevnímame ich ako konkurenciu. Máme predsa spoloční cieľ, aj keď sa môžeme líšiť v pohľade na spôsob a prostriedki jeho dosiahnutia.