Komu vďačíme za zavedenie ipsilonu do slovenčini?

Ivan's picture

Predovšetkím Martinovi Hattalovi. Tento pán zomrel v roku 1903 v blázninci v Prahe, ale jeho ipsilon tu zostal. Štúrova slovenčina ipsilon nepoužívala.

Category: