Prečo 1i?

Ivan's picture

Naše deti trávia na škole nezmiselne veľa času štúdiom pravidiel písania takého alebo onakého i. Abi to aj tak po nej drvivá väčšina z nich nevedela správne používať.

Skončime s tímto nezmislom!

Category: