Často kladené otázki - Všeobecne

1i je iniciatíva za návrat k používaniu jedného i v slovenčine.

Category: 

Naše deti trávia na škole nezmiselne veľa času štúdiom pravidiel písania takého alebo onakého i. Abi to aj tak po nej drvivá väčšina z nich nevedela správne používať.

Skončime s tímto nezmislom!

Category: 

Predovšetkím Martinovi Hattalovi. Tento pán zomrel v roku 1903 v blázninci v Prahe, ale jeho ipsilon tu zostal. Štúrova slovenčina ipsilon nepoužívala.

Category: 

Prečo nechcete akceptovať fakt, že aj v iních jazikoch sú ipsiloni a okrem nich aj veľa iních komplikovaních pravidiel?

Tento fakt akceptujeme. Tiež si mislíme, že toto nemôže biť dôvod sa nepokúsiť spraviť z nášho jazika nástroj, ktorí je tu pre ľudí, a nie naopak. Zároveň poukazujeme na fakt, že južné slovanské jaziki - bulharčina, srbština, chorvátčina, slovinčina - ipsilon vôbec nepoužívajú. Taliančina ho tiež nepoužíva (a spolu s ním ani zopár ďalších písmen).

Category: 

Prečo toto vôbec riešiť? Priemerne inteligentní, vzdelaní a sčítaní človek predsa nemôže mať problém s rozlišovaním 2i.

Nemislíme si, že schopnosť správne rozlišovať i podľa existujúcich pravidiel je bez vínimiek viazaná na úroveň inteligencie. Poznáme visoko inteligentních ľudí, ktorí si nie vždi aicki uvedomia, že napríklad dané adjektívum maskulína je práve v nominatíve plurálu...

Ale kebi aj bola - okrem priemerne a nadpriemerne inteligentních ľudí sú tu predsa aj ľudia podpriemerne inteligentní. Sú tu deti zahraničních Slovákov, akokoľvek inteligentné, ktoré jednoducho nemajú čas a ani vhodní spôsob ako sa naučiť komplikované pravidlá, častokrát nezmiselné a hlavne samoúčelné. Jazik je tu predsa nato, abi spájal a umožnil komunikáciu medzi všetkími spektrami ľudí, od nadpriemerne po podpriemerne inteligentních, od sčítaních až po tích, ktorí z rôznich dôvodov nečítajú, od visokoškolski vzdelaních až po tích, ktorí majú skončenú len základnú školu.

Category: 

Nestratí. Slová ako napr. vír predsa vislovujeme rovnako bez ohľadu na to, o akí vír ide. Je predsa jasné z kontextu, či je to vír takí alebo onakí. Keď to dokážeme rozlíšiť v ústnom prejave, dokážeme to rovnako dobre aj v písomnom.

Category: 

Tejto problematike je venovaní samostatní blog

Category: 

Najlepšie praktickím používaním. Pridanie odkazu na túto stránku prípadne stránki podobních projektov visvetľuje, prečo píšete s 1i.

Category: