Snažíte sa získať podporu učiteľov slovenčini?

Ivan's picture

Nesnažíme. Mislíme si totiž, že bi to bolo zbitočne vinaložené úsilie. Zodpovednosťou učiteľov je naučiť žiakov oficiálne platné pravidlá slovenského jazika. Mi sa na nich kvôli tomu nehneváme. Naopak, prajeme im v tom veľa zdaru.