Čo je 1i?

1i je iniciatíva za návrat k jednému i v slovenčine.

Zmislom tejto stránki je vitvárať texti napísané podľa pravidiel 1i na ľubovoľné témi formou blogov. Nie je pritom podstatné, či s ich obsahom bude čitateľ súhlasiť alebo nie. 1i pochopiteľne nie je žiadna politická platforma, aj keď tu nájdete blogi tiež na tieto témi. Hlavním cieľom je prakticki dokázať, že je možné plnohodnotne písať s 1i.

Čitateľ sa tiež bude môcť sám presvedčiť, že na texti s 1i sa dá pomerne ríchlo zviknúť.

Subscribe to Jedno i RSS