Nestratí slovenčina na zrozumiteľnosti, ak začneme používať 1i?

Ivan's picture

Nestratí. Slová ako napr. vír predsa vislovujeme rovnako bez ohľadu na to, o akí vír ide. Je predsa jasné z kontextu, či je to vír takí alebo onakí. Keď to dokážeme rozlíšiť v ústnom prejave, dokážeme to rovnako dobre aj v písomnom.

Category: