Stolár

Juraj's picture

Čo ak bi 30 roční šikovní stolár Peter dostal prácu aj keď v životopise napísal, že má „skúsenosti s víberom dobrích materiálov“ a pracovníčka náboru bi ho nehodila do koša ako nevhodného kandidáta?
Čo ak bi bolo len jedno i?