Dr. Charles Hoffe

Ivan's picture

Pozoruhodné, ako sa tu stretáva Lytton, o ktorom písal Rasťo, s covidom. Dr. Charles Hoffe totiž je z Lyttonu. Na tomto videu visvetľuje mechanizmus vzniku krvních zrazenín v dôsledku očkovania mRNA vakcínami. Pointa je tá, že krvná zrazenina nie je len to, čo zabije na druhí deň po očkovaní. Krvné zrazenini sú aj oveľa menšie, ktoré sa nemusia prejaviť hneď. Dajú sa identifikovať prostredníctvom krvného testu. U svojich pacientov zistil, že tieto zrazenini má 62% zaočkovaních.

Toto je konzistentné s tím, na čo už upozorňoval Mike Yeadon. Reakcia úradov verejného zdravotníctva je aj v tomto prípade konzistentná: vakcína je bezpečná a krvné zrazenini sú veľmi ojedinelé. A takímto a im podobním treba zavrieť hubu.

Znova musím pripomenúť očividnú vec - ak vakcínu prežijete, neznamená to ešte, že ste za vodou. Potrvá pár rokov, kím budete vedieť, na čom vlastne ste.