Slovenčina pre cudzincov

Ivan's picture

Projektom 1i pre tento rok je vitvorenie kurzu slovenčini pre cudzincov. Základom je angličtina, ideme od samého začiatku a samozrejme s 1i.

Som presvedčení, že učenie sa ktoréhokoľvek cudzieho jazika má biť zaujímavé a zábavné. Naproti tomu knihi o gramatike sú nesmierne nudné. Oveľa lepšie je, keď na gramatické pravidlá príde ten, kto sa ten jazik učí. Preto kurz obmedzí visvetľovanie gramatiki na absolútne minimum a bude postavení tak, abi jeho účastník mohol na tú gramatiku prísť sám.

Na svete je už aj pár prvích lekcií. Je potrebné sa tam zaregistrovať.