Blogs

Fraška od samého začiatku

Ivan's picture

Na celej tejto globálno-otepľovačskej klimaticko-meniacej fraške tváriacej sa ako vážna veda je najbizarnejší jej samotní cieľ: boj proti klimatickím zmenám a globálnemu otepľovaniu. Čo je svet svetom sa klíma mení, teploti a CO2 kolíšu. Unúva sa tu niekto visvetliť, prečo bi sa už zrazu klíma mala prestať meniť a teplota a CO2 mali zostať naveki konštantné, aj kebi ľudstvo prestalo hneď zajtra spaľovať fosílne palivá?

Ak teda cieľom má biť zastabilizovanie klími, teploti a CO2. Ak cieľom má biť pokles teploti a CO2, potom bi snáď bolo vhodné oboznámiť laickú verejnosť na aké hodnoti. Inak pri poklese podielu CO2 v ovzduší pod 0.02% majú rastlini problém. Odhliadnuc od toho pri tejto alternatíve sa vimiká akejkoľvek logike bojovať proti klimatickím zmenám a zároveň za pokles teploti a CO2, pretože celí teoretickí základ je postavení na predpoklade, že sú to práve meniace sa teploti a CO2, ktoré klimatické zmeni spôsobujú.

Toto ale nie je o logike ani o vede. Toto je o marketingu a politike.

Vedeckí konsenzus

Ivan's picture

Teória globálneho otepľovania a klimatickích zmien zapríčineních ľudstvom produkovaními emisiami CO2 je odvážna a dosť na dlhé lakte, čo bi bol ten menší problém. Väčší je, že je deravá. Teória totiž nevisvetľuje, prečo boli historicki obdobia, keď teplota stúpala, ale CO2 klesalo, ani keď teplota klesala a CO2 stúpalo, a ani obdobia, keď sa menila jedna z tíchto dvoch veličín bez toho, že bi sa menila druhá.

Teória tiež nezodpovie otázku, prečo v takích Tatrách bolo 44 ľadovcov, z ktorích poslední sa rozpustil pred 8 tisíc rokmi, teda oveľa skôr ako začal človek spaľovať fosílne palivá.

Sotva preto prekvapuje, že základné fakti ani samotnú otepľovačskú teóriu bežní ľudia neovládajú. Pretože sa o nich nehovorí. Oveľa istejšie je vihlásiť celú záležitosť za hotovú vec a pochibovačov za bláznov. Veda má v tom údajne úplne jasno. Čo bi sa dalo označiť za ďalší v sérii geniálnich marketingovích ťahov, kebi to nebola bohapustá lož.

Ak sa totiž više 30 tisíc vedcov podpíše pod vihlásenie, ktoré je v priamom rozpore so závermi medzivládneho panela, hovoriť o vedeckom konsenze znamená buď nevedieť alebo vedome klamať.

Marketing globálnich otepľovačov

Ivan's picture

Naopak silnou stránkou globálnich otepľovačov alias klimatickích meničov je marketing. Podarilo sa im totiž predať teóriu, ktorú nikto vlastne ani poriadne nepozná. Napriek tomu o jej správnosti kupujúci nielenže nepochibuje, ale dokonca pociťuje intelektuálnu prevahu nad pochibovačmi.

Bívalí kolega mi pred časom narovinu povedal, že si mislí o každom, kto pochibuje o tom, že je to človek, kto spôsobuje globálne otepľovanie alias klimatické zmeni, že je debil. Nuž tak som sa opítal, že či vie, že CO2 ako skleníkoví plin nie je nič moc, pretože odráža tepelné žiarenie len v obmedzenom vlnovom spektre. Samozrejme nevedel.

Schválne. Spravte si prieskum vo svojom okolí, že v čom je pointa, že CO2 spôsobuje globálne otepľovanie. Alias klimatické zmeni. Ako odpoveď dostanete s najväčšou pravdepodobnosťou niečo na tento štíl: "CO2 spôsobuje skleníkoví efekt, pretože neumožní teplu uniknúť von z atmosféri a odrazí ho nazad." Omil. Celá teória je postavená na tom, že sú to oblaki, ktoré spôsobujú skleníkoví efekt. Vodná para totiž odráža tepelné žiarenie v oveľa širšom vlnovom spektre ako CO2. A viac oblakov je tu kvôli tomu, že CO2 aj keď málo ale predsa len niečo odrazí, čo spôsobuje zvíšené odparovanie.

Takže, keď to zhrnieme, celá teória spočíva v tom, že niečo, čoho tu je nula celá nič, na čom je podiel človeka 3% a čo odráža nazad len veľmi málo, spôsobuje globálne otepľovanie alias klimatické zmeni. A kto o tom pochibuje je za debila.

Tomu sa hovorí dokonale zvládnutí marketing.

Globálni otepľovači a klimatickí meniči

Ivan's picture

Akiste ste si všimli, že globálni otepľovači zmenili prednedávnom svoj branding, teplota išla do úzadia a namiesto nej sa do popredia dostali klimatické zmeni. Bol to geniálni marketingoví ťah.

Teplota je totiž jasne definovaná veličina na rozdiel od klimatickích zmien, za ktoré sa dá schovať veľa vecí. Prší, neprší, je teplo, prípadne je zima. A za všetko môže človek.

Zoberte si takú Austráliu, ktorá toho roku zažila druhí najchladnejší jún v histórii meraní. Ako globálni otepľovači bi mali problém to visvetliť. Ako klimatickí meniči sú ale v pohode. Vidíte? Však vám to stále hovoríme - je to v dôsledku človekom spôsobeních klimatickích zmien.

Ako klimatickí meniči takisto si už nemusia lámať hlavu nad tím, prečo napríklad na začiatku posledních ľadovích dôb teplota začala klesať skôr ako CO2 a na ich konci zase začala teplota stúpať skôr ako CO2. Prípadne, ak teda chceme ísť do menej dávnej minulosti, prečo v období od roku 1946 do roku 1974 CO2 stúplo, ale teplota klesla.

Pamäť je celkovo slabšou stránkou globálnich otepľovačov alias klimatickích meničov. Za svoj život nalietajú a prejazdia státisíce kilometrov, ale to už ide bokom, je to dávno zabudnuté a odpustené. V duchu zásadi "čo bolo, bolo, terazki som major." A tiež zabúdajú, že okrem majorov sú tu aj nižšie šarže, ktoré si sotva môžu dovoliť jazdiť na elektrickom aute nabíjanom obnoviteľními zdrojmi energie prípadne cestovať medzi kontinentami na plachetnici.

Najväčšia sila ale je, keď si John Kerry, minister zahraničia za Obamu a súčasní prví "United States Special Presidential Envoy for Climate" letí na Island pre cenu za boj proti klimatickím zmenám na súkromnom lietadle.

Dr. Robert Malone

Ivan's picture

Dr. Robert Malone je vinálezca technológie mRNA, ktorú viužívajú vakcíni Pfizer a Moderna. Rozhovor s ním zo 4. júla tohto roku sa na YouTube dlho neohrial. Po pár hodinách ho Google vimazal. Takže iste stojí za pozornosť.

Dr. Robert Malone si dovolil okrem iného kritizovať očkovanie mladích ľudí proti covidu mRNA vakcínami. A to sa jednoducho neodpúšťa.

Našťastie sú tu aj alternatívne platformi ako napríklad Rumble a BitChute, kde sa dá ten rozhovor nájsť.

Dozvedel som sa napríklad, že uvedené farmaceutické spoločnosti sami v dokumentácii víslovne uvádzajú, že ide o génovú terapiu - teda nie o klasické vakcíni. A pre schvaľovanie génovej terapie platia iné pravidlá ako pre klasické vakcíni - minimálne v USA a v Británii. Napríklad sa pripravujú štúdie genotoxiciti a reproduktívnej toxiciti, ktoré sa pri klasickích vakcínach nevižadujú. Napriek tomu FDA a MHRA, čo sú inštitúcie, ktoré schvaľujú liečivá v USA a Británii, sa k tomu postavili tak, ako kebi išlo o klasické vakcíni a žiadne štúdie genotoxiciti a reproduktívnej toxiciti sa buď nekonali vôbec alebo len veľmi povrchne, keďže si vižadujú pomerne dlhí čas. Iste oveľa dlhší než trval vívoj tíchto vakcín.

V čase pandémie je to možné do istej mieri chápať, ak bi sa očkovali iba rizikové skupini. Predovšetkím starí ľudia, ktorích - a toto už je môj dodatok - genotoxicita a reproduktívna toxicita už nemusí veľmi trápiť. Nasilu to však nútiť mladím ľuďom považuje Dr. Robert Malone za hazard. Rovnako ako Dr. Mike Yeadon.

A tak ho treba rovnako cenzurovať.

Percentá a časti z milióna

Ivan's picture

Stavil bi som sa, že ste nevedeli, akí je percentuálni podiel CO2 v ovzduší. Museli ste si to vihľadať prípadne konvertovať ppm na percentá. Z hlavi a sfleku ste to ale nevedeli.

Keď sa nad tím zamislíte, je to pozoruhodné. Klimatickích zmien a CO2 je plní internet, táto téma je prakticki denne pretriasaná takmer vo všetkích médiách, ale úplne elementárna informácia chíba. A keď sa už niekde spomenie podiel CO2 v ovzduší, tak sa uvádza v jednotkách ppm. A čože je to to ppm? Schválne, spravte si vo svojom okolí prieskum. Stavím sa, že málokto bude vedieť.

Nuž ppm je skratka parts per million teda časti z milióna. Podiel CO2 v ovzduší sa uvádza ako 400 ppm. Prečo má niekto potrebu vijadriť časť z nejakého celku jednotkou, ktorú nikto nepozná, a ktorú je ťažké si predstaviť, namiesto percent, ktoré pozná a vie si predstaviť každí? Nuž práve preto, že ju nikto nepozná a je ťažko predstaviteľná. 400 je totiž veľa, oveľa viac ako 0.04, však áno. A milión je tiež veľa. Oveľa viac ako 100. Málokto skúma, že ten milión je ale v menovateli.

Stavím sa, že nenájdete jedno jediné mainstreamové médium, ktoré bi uvádzalo podiel CO2 v ovzduší v percentách. Ako 0.04%. Pretože 400 ppm je 0.04%. Ale hlavne preto, že potom bi bežní smrteľník mohol zapochibovať, či je naozaj možné niečo tak komplikované ako je klíma a klimatické zmeni ovplivňovať, spúšťať a zastavovať jednoduchou reguláciou niečoho, čoho je v ovzduší pramálo. A na tomto pramále je podiel človeka 3%.

Ropa

Ivan's picture

Diskusiu o podiele ľudstvom produkovaních emisií CO2 na klimatickích zmenách zviknem začínať otázkou o percentuálnom podiele CO2 v ovzduší. Posledná odpoveď, ktorú som dostal, 40% - od čerstvého maturanta - spôsobila, že ďalšia debata stratila z môjho pohľadu akíkoľvek zmisel.

Rasťov poslední príspevok mal vo svojom závere prísľub erotického zážitku, ktorého sa mi ale zatiaľ nedostalo možno preto, že v aute som toho roku sedel tuším len 3 krát a klimatizáciu, ktorú mám iba v jednej izbe, som mal toto leto zatiaľ pustenú tiež len raz asi tak na 2 hodini.

Skúsim teda investovať do ropi.

Mimochodom správna odpoveď je 0.04%. A na tíchto 0.04% je podiel človeka 3%.

Lytton BC

raho's picture

Sme tam boli s Ivanom. Pekne male mestecko. Momentalne zname tim ze prekonalo Kandski rekord v teplote. Momentalnejsie zname tim ze neexistuje.
Pre tich co startujete motorove auta - FUCK YOU!
Pre tich co mate doma AC - FUCK YOU!
Pre tich co investujete do oil - FUCK YOU!

Serenade Radio

Ivan's picture

Objavil som klenot. Okrem hlbokého a širokého mora komercie, nevkusu a gíču, čo je takmer všade, kde sa pozriem, je tu našťastie aj Serenade Radio. Hrajú pohodovú hudbu zhruba štiridsiatich až šesťdesiatich rokov v štíle Franka Sinatru a Elli Fitzgerald. Teda hudba z čias, kedi si speváci ešte dali záležať na tom, abi tomu, čo sa spieva, bolo aj rozumieť.

Dokázal som to počúvať celí víkend vkuse. Aj vďaka tomu, že tam nie sú žiadne stupídne reklami. Nie sú tam totiž žiadne reklami. Serenade Radio je financované nadšencami. Objavil som ho vďaka Markovi Steynovi, ktorí tam má v nedeľu večer od pol siedmej reláciu Steyn’s Song of the Week o príbehoch niektorích známich pesničiek. Včera to bolo o skladbe Over the Rainbow a bola to lahôdka.

Serenade Radio visiela iba cez internet. Archív relácií nie je k dispozícii, takže sa nedá nič robiť, podobne ako za starích čias je potrebné si k tomu sadnúť vtedi, keď sa daná relácia visiela. V každom prípade doporučujem.

Pages

Subscribe to RSS - blogs